Het Boek

BARRICADEPOEZIE: LYRISCH ACTIVISME SINDS 1848

Red. Johan Sonnenschein en Kornee van der Haven – EPO, 2021

Wie de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis erop naslaat, dreigt te denken dat wij in dit taalgebied niet aan politiek geïnspireerde poëzie doen. Sommige dichters raakten in de vergetelheid hoewel hun werk een belangrijke rol in de politieke en sociale strijd speelde. Anderen haalden de literaire canon ondanks hun politiek geïnspireerd werk. Nochtans bestaat ook in de Belgische en Nederlandse literatuur een lange traditie van politieke poëzie, van Gorter tot Van Ostaijenn en Michaël Slory en van Sonja Prins tot Joke Kaviaar en Dominique De Groen. Barricadepoëzie zet dat lyrisch activisme weer in de schijnwerpers. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit een gedicht. Daarmee vormt het boek een bescheiden bloemlezing vanaf 1848. Maar tegelijk is het een poging om de lezer te inspireren en activeren voor en in de strijd voor maatschappelijke verandering.

Besprekingen

Hannah van Binsbergen, ‘Nieuwe wegen: activistische en activerende lyriek in “Barricadepoezie”‘,in De Nederlandse Boekengids 2022 nr 3.

Gaetan Regniers, Recensie op Bazarow.com, 5 april 2022. 

Aanschafinformatie NBD Biblion, door R.J. Blom, via OB Rotterdam., 2022 

Anon, Recensie op Linxplus.be, maart 2022.

Marc van Oostendorp, ‘Altijd aan de mond van de mode’, Neerlandistiek.nl, 16 februari 2022.

Lode Vanoost, ‘Barricadepoezie, niet zomaar een “dichtbundel”‘, De wereld morgen (2021).