Bijeenkomsten

DE TWEE AVONDEN IN ANTWERPEN EN GENT ZIJN UITGESTELD VANWEGE DE MAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS

Van uitstel komt geen afstel: op deze pagina vindt u zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe data

 

De avonden verbinden poëzie en politiek aan de hand van het werk van dichters die maatschappelijke verandering hebben nagestreefd op een manier die ons nu kan inspireren. Op dit moment leven we, na een lange fase van depolitisering van de kunst en het maatschappelijk debat, in een tijdperk waarin maatschappelijke verandering noodzakelijk is. Het leven op de planeet zoals we dat kennen staat onder druk. Stug doorleven,  schrijven en lezen staat gelijk aan de kop in het zand steken. Cruciale vragen hierbij zijn: Wat te doen? Welke strijd te voeren? Waarvoor in de pen te klimmen? Hoe te schrijven? Deze heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de literatuur willen we tijdens deze avond herdenken door de activistische mogelijkheden van het heden te verrijken met een blik achterom. Want onze geschiedenis bulkt van de inspirerende voorbeelden. En onze actuele poëzie is vol potentie. Ze moet alleen wel aan het licht te komen. Daar willen deze drie avonden een bijdrage aan leveren.

Tijdens elke avond spreken er twee literatuurkenners over activistische dichters uit het verleden die nog altijd aanspreken. Ook komen er twee hedendaagse dichters aan het woord over hun streven naar maatschappelijke en politieke verandering. Door parallellen te trekken tussen crises uit de geschiedenis en nu presenteert deze avond literatuur en poëzie als activisme.

 

Donderdag, 12 maart 2020, aanvang 19u30

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ  Amsterdam

Met optredens van Maartje Smits en Nico van Apeldoorn (poëzie)

Bram Ieven spreekt over Henriette Roland Holst en Fyke Goorden & Tommy van Avermaete over J.F. Vogelaar

Organisatie: Universiteit Utrecht, ULiège, UGent & Actiefonds X-Y, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie

Entree = 5 euro (ter plaatse te betalen) – registratie is niet nodig

 

UITGESTELD Vrijdag, 20 maart 2020, aanvang: 19u30

De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Met optredens van Dominique De Groen en Joke Kaviaar (poëzie)

Jan Rock spreekt over Emiel Moyson en Matthijs de Ridder over Paul van Ostaijen

Organisatie: UGent (POWEZIE, vakgroep letterkunde) & ULiège, Masereelfonds, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie

 

UITGESTELD Vrijdag, 3 april 2020, aanvang: 19u30

De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent

Met optredens van Yousra Benfquih en Michael Tedja (poëzie)

Saskia Pieters spreekt over Multatuli en Kornee van der Haven over Freek van Leeuwen

Organisatie: UGent (POWEZIE, vakgroep letterkunde) & ULiège, Masereelfonds, met steun van Literatuur Vlaanderen / Nederlands Fonds voor de Letteren / Taalunie